Disclaimer

Auteursrecht

Op de inhoud van dit werk is de wet op het auteursrecht van toepassing. Niets uit deze uitgave mag worden verspreid zonder toestemming van de auteur.

Disclaimer

UTC Watches houdt rekening met uw privacy conform de van kracht zijnde wetgeving. Zodoende zullen wij vertrouwelijk omgaan met uw gegevens en deze niet ter beschikking stellen aan derden. UTC Watches respecteert en beschermt uw privacy. Uw persoonlijke gegevens zijn bij ons veilig. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in ons bedrijf hebt en alle persoonlijke informatie die u ons geeft wordt met de grootste zorg en vertrouwelijkheid behandeld.